Điều Khoản

Dưới đây là một số điều khoản quan trọng của Tingamevn.com:

  1. Sử dụng trang web: Người dùng đồng ý sử dụng Tingamevn.com theo các điều khoản và điều kiện được quy định. Trang web chỉ dành cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Bất kỳ hoạt động vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền riêng tư, quyền tác giả hoặc gây hại đến trang web đều bị cấm.
  2. Bản quyền: Mọi nội dung, tài liệu, hình ảnh, video, biểu đồ và logo trên Tingamevn.com đều thuộc bản quyền và quyền sở hữu của trang web. Người dùng không được sao chép, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ tài liệu nào trên trang web mà không có sự cho phép bằng văn bản từ Tingamevn.com.
  3. Trách nhiệm người dùng: Người dùng chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin cá nhân chính xác và đảm bảo rằng họ có quyền sử dụng thông tin đó. Người dùng cũng chịu trách nhiệm về việc bảo mật thông tin đăng nhập và không chia sẻ tài khoản với bất kỳ ai khác.
  4. Trách nhiệm của Tingamevn.com: Trang web cam kết cung cấp thông tin chính xác và đáng tin cậy. Tuy nhiên, trang web không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát phát sinh từ việc sử dụng thông tin trên trang web.
  5. Liên kết bên ngoài: Tingamevn.com có thể chứa liên kết đến các trang web bên ngoài. Tuy nhiên, trang web không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc hoạt động của các trang web liên kết. Người dùng nên kiểm tra và chấp nhận các điều khoản của từng trang web liên kết.
  6. Thay đổi điều khoản: Tingamevn.com có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện mà không cần thông báo trước. Người dùng nên kiểm tra điều khoản thường xuyên để cập nhật về các thay đổi mới nhất.

Điều khoản trên đây định rõ quyền và trách nhiệm của cả người dùng và Tingamevn.com khi sử dụng trang web. Việc tiếp tục sử dụng trang web đồng nghĩa với việc người dùng đồng ý và tuân thủ các điều khoản và điều kiện đã nêu trên.